ห้อง 6
dot
สินค้าและบริการ
dot
dot
083 -565-5651
dot
dot
ติดต่อ-สอบถาม ข้อมูล

dot
ห้อง 6 article

ห้อง 6 ห้องขนาดกลาง

ความจุ รองรับ 20-35 ท่าน

ห้องสัมมนา ขนาดกลาง เหมาะสำหรับการฝึกอบรม ที่ต้องการ การเข้าถึงตัวผู้อบรมอย่างใกล้ชิด

 

 

ดูภาพตัวอย่างการจัดห้องที่นี่

ติดต่อสอบถาม

 


ชื่อ - นามสกุล :  *
บริษัท/หน่วยงาน :
โทรศัพท์ :  *
e-mail :  *
รูปแบบการจัดงาน : งานประชุม
งานสัมมนา
งานจัดเลี้ยง
งานแต่งงาน
จำนวนผู้เข้าร่วมงาน :
วันที่ต้องการจัดงาน :
รายละเอียดเพิ่มเติม :บริการห้องสัมมนา

ห้อง Auditorium
ห้อง 123 article
ห้อง 4
ห้อง 5
ห้อง 7
Full Zone VIP
Full Zone
งานจัดเลี้ยง-สังสรรค์