งานจัดเลี้ยง-สังสรรค์
dot
สินค้าและบริการ
dot
dot
083 -565-5651
dot
dot
ติดต่อ-สอบถาม ข้อมูล

dot
งานจัดเลี้ยง-สังสรรค์

รองรับงานเลี้ยง-สังสรรค์ สำหรับลูกค้าทั่วไป หรืองานเลี้ยงประจำปี ตลอดจน เทศกาลต่างๆ ได้มากกว่า 100 ท่าน

ตัวอย่างภาพ การจัดสถานที่

      

    ติดต่อสอบถาม

 


ชื่อ - นามสกุล :  *
บริษัท/หน่วยงาน :
โทรศัพท์ :  *
e-mail :  *
รูปแบบการจัดงาน : งานประชุม
งานสัมมนา
งานจัดเลี้ยง
งานแต่งงาน
จำนวนผู้เข้าร่วมงาน :
วันที่ต้องการจัดงาน :
รายละเอียดเพิ่มเติม :บริการห้องสัมมนา

ห้อง Auditorium
ห้อง 123 article
ห้อง 4
ห้อง 5
ห้อง 6 article
ห้อง 7
Full Zone VIP
Full Zone