หัวหน้างานบริการ ห้องสัมมนา
dot
สินค้าและบริการ
dot
dot
083 -565-5651
dot
dot
ติดต่อ-สอบถาม ข้อมูล

dot
หัวหน้างานบริการ ห้องสัมมนา

 หัวหน้างานบริการ ห้องสัมมนา

รายละเอียดของงาน

ดูแลงานเอกสาร การใช้ห้องประชุม-สัมมนา
ดูแลความเรียบร้อย ของห้องประชุม-สัมมนา

สถานที่ปฎิบัติงาน ศูนย์ประชุม สัมมนา เดอะคอนเน็คชั่น @MRT ลาดพร้าว
อัตรา ที่ต้องการ 1
ผลตอบแทน เงินเดือน  20,000 บาท
คุณสมบัติ

เพศชาย/หญิง ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

บุคลิกภาพดี กระตือรือร้น มีมารยาท อัธยาศัยดี มีจิตใจบริการ

มีความใส่ใจในหน้าที่ และติดตามงานจนเสร็จสิ้น

มีความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลาสูง เคารพและปฏิบัติตามกฏ ระเบียบบริษัทฯ[Go to top]