(2017-06-19) : ห้อง 6
dot
สินค้าและบริการ
dot
dot
083 -565-5651
dot
dot
ติดต่อ-สอบถาม ข้อมูล

dot
> ห้อง 6 ห้องขนาดกลาง

ห้อง 6 ห้องขนาดกลาง

ห้อง 6 ห้องขนาดกลาง

ความจุ รองรับ 20-35 ท่าน

ห้องสัมมนา ขนาดกลาง เหมาะสำหรับการฝึกอบรม ที่ต้องการ การเข้าถึงตัวผู้อบรมอย่างใกล้ชิด