บริการ

ศูนย์ประชุม-สัมมนา เดอะ คอนเน็คชั่น เปิดให้บริการ 8.00 - 22.00 น. ทุกวัน โดยการมีบริการดังนี้

  • รองรับงานประชุม, สัมมนา, Workshop หรือ Training 10 - 150 ท่าน

  • รองรับงานจัดเลี้ยง, สังสรรค์, งานเกษียณ, Bye-nior, เลี้ยงรับปริญญา, วัดเกิด, ปีใหม่ ฯลฯ 10 - 150 ท่าน

  • รองรับการจัดงานแต่งงาน พิธีมงคลสมรสเช้า หรือ พิธีฉลองมงคลสมรสเย็น 50 - 150 ท่าน
Visitors: 23,452