งานประชุม-สัมมนา

รองรับงานประชุม, สัมมนา, Workshop หรือ Training 10 - 150 ท่าน  

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

คำอธิบายแบบฟอร์ม

  • รองรับงานจัดเลี้ยง, สังสรรค์, งานเกษียณ, Bye-nior, เลี้ยงรับปริญญา, วัดเกิด, ปีใหม่ ฯลฯ 10 - 150 ท่าน

  • รองรับการจัดงานแต่งงาน พิธีมงคลสมรสเช้า หรือ พิธีฉลองมงคลสมรสเย็น 50 - 150 ท่าน
Visitors: 23,460