จัดเลี้ยง-สังสรรค์

รองรับงานจัดเลี้ยง, สังสรรค์, งานเกษียณ, Bye-nior, เลี้ยงรับปริญญา, วัดเกิด, ปีใหม่ ฯลฯ 10 - 150 ท่าน


  • รองรับงานประชุม, สัมมนา, Workshop หรือ Training 10 - 150 ท่าน

  • รองรับการจัดงานแต่งงาน พิธีมงคลสมรสเช้า หรือ พิธีฉลองมงคลสมรสเย็น 50 - 150 ท่าน

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

คำอธิบายแบบฟอร์ม
Visitors: 23,451